Friday, July 31, 2009

CHUYỆN CƯỜI CỦA CON MÈO THẬT MẮC CƯỜI


Một bầy thú qua sông, đến giữa sông, thuyền bắt đầu vào nước, bắt buộc phải có một bộ phận xuống nước mới được.
Con khỉ thông minh nghĩ ra một chủ ý, khiến mỗi người kể một câu chuyện cười, nếu chuyện cười kể ra mà không thể khiến tất cả mọi người cười lên, thì người kể sẽ bị ném xuống nước.
Thế là bắt đầu bóc thăm, kết quả là con mèo kể trước, sau đó tới khỉ, gà, dê …
Con mèo cố hết tâm sức kể một câu chuyện cười, kết quả ai cũng cười, chỉ có con heo là không cười. Các con thú không còn cách nào khác, đành phải ném con mèo xuống nước.
Câu chuyện của con khỉ càng khiến cho mọi người cười không ngậm miệng được, nhưng con heo vẫn không cười, con khỉ cũng đành bị ném đi nuôi cá.
Con gà lo sợ, ngay cả con khỉ thông minh cũng không thoát được kiếp nạn này, huống hồ là …
Nhưng không ngờ ngay lúc đó, con heo cười lên ha hả, các con thú trách nó : “Con gà chưa có kể, mà bạn cười cái gì ?”
Heo vừa cười vừa đáp : “ Câu chuyện của con mèo mắc cười quá !”

No comments:

Post a Comment